Copyright © 2019 Aqua Now Sp. z o.o.
" We all know very well that
health is the most important thing
in our life, and life is water. "
See us on:
  • Facebook - Biały Krąg
  • Instagram - Biały Krąg
POLITYKA PRYWATNOŚCI IPLIKÓW COOKIES


1. Definicje:
a) Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą AQUA NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i
posługujący się numerem Regon: 380981101 oraz numerem NIP: 7393917838, wpisany do Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
pod numerem KRS 0000744203, z siedzibą Studzianka ul. Studzianka 9, 11-320 Jeziorany i adresem korespondencyjnym
Studzianka ul. Studzianka 9, 11-320 Jeziorany, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,
b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.aquanowpoland.com,
c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.
U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)


2. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz w Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje
poinformowany o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą
ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub
konfiguracji usługi.


3. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez "pliki Cookies" należy rozumieć porcje informacji
zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia
końcowego Użytkownika.


4. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi
świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych
osobowych ani informacji poufnych.


5. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób
wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.


6. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta
swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.
7. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i
optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje
przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
- nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
- czas nadejścia zapytania,
- kod żądania http,
- kod odpowiedzi http,
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) - w przypadku gdy przejście do strony
Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
- informacje o przeglądarce użytkownika,
- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP


8. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi
Serwis.
Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży
Właścicielem materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Safe Buy Sp. z o.o. Sp.k., która
udzieliła sklepowi (http://www.aquanowpoland.com) uczestniczącemu w programie eCommerce Fair Play niewyłącznego i
niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w
internecie.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Safe Buy Sp. z o.o. Sp.k. jest
zabronione.
Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o programie eCommerce Fair Play i możliwości darmowego korzystania z
wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie http://safebuy.pl/sprzedawcy-internetowi/